Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17 in 68/17) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici vrste izplačil za vrstico s šifro C062 dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
C063 dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov dodatki 1,04 € faktor X število ur (za vsako začeto uro dela) 29. in 31. člena ZSPJS, druga alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS / 0 1 1
C064 dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih dodatki 1,04 € faktor X število ur (za vsako začeto uro dela) 29. in 31. člena ZSPJS, tretja alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS / 0 1 1
«.
Za vrstico s šifro J048 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
J049 jubilejna nagrada 40 let drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti v znesku X 1 1
«.
Za vrstico s šifro J053 se dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
J054 jubilejna nagrada 40 let – obdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti v znesku X 1 1
J055 jubilejna nagrada 40 let – za člane sindikata drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti v znesku 120% od zneska, določenega v kolektivnih pogodbah X 1 1
J056 jubilejna nagrada 40 let – obdavčena za člane sindikata drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti v znesku 120% od zneska, določenega v kolektivnih pogodbah X 1 1
«.
V vrstici s šifro C061 se v stolpcu »Vrsta izplačila« za besedilom »sklepu –« doda besedilo »za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego«.
V vrstici s šifro C062 se v stolpcu »Vrsta izplačila« za besedilom »dogovoru –« doda besedilo »za delo s kontaminiranimi odpadki«.
V vrstici s šifro C090 se v stolpcu »Faktor/vrednost« številka »0,13« nadomesti s številko »0,15«. V stolpcu »Način izračuna« se besedilo »40. člen KPJS« nadomesti z besedilom »41. člen KPJS«.
V vrstici s šifro C225 se v stolpcu »Opomba« črta besedilo.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!