POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

14. člen (splošno)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

14. člen
(splošno)

(1) »Opravljanje storitev« pomeni vsako transakcijo, ki ni dobava blaga.

(2) Opravljanje storitev lahko med drugim vključuje naslednje transakcije:

  1. odstop premoženjskih pravic;
  2. obveznost opustitve dejanja ali dopustitve dejanja ali stanja;
  3. opravljanje storitev na podlagi zakona ali odločbe državnega organa.
Povezane vsebine