POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

15. člen (opravljanje storitev za neposlovne namene)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

15. člen
(opravljanje storitev za neposlovne namene)

Za opravljanje storitev za plačilo, se šteje tudi:

  1. uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih ali kakršnakoli uporaba za druge namene kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je bila za to blago dana pravica do celotnega ali delnega odbitka DDV;
  2. opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi brezplačno za svoje zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih ali za druge namene kot za namene opravljanja njegove dejavnosti.
Povezane vsebine