Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19 in 59/19) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici za vrstico s šifro C083 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
C084 dodatek na zaupanje poslanca dodatki 0,12 16. člen Zakona o Državnem zboru; velja za javne uslužbence, zaposlene v poslanskih skupinah vezano na zaupanje poslancev 12 % od osnovne plače 1 1 1
«.
Za vrstico s šifro I030 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
I031 prevoz na delo – mesečna vozovnica nad višino, določeno z uredbo povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1 1
«.
Za vrstico s šifro I050 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
I051 prevoz na delo – dnevna vozovnica nad višino, določeno z uredbo povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1 1
«.
Za vrstico s šifro J056 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
J057 odpravnina – 19. člen, Zakon o Državnem zboru drugi dohodki iz delovnega razmerja / 19. člen Zakona o Državnem zboru, velja za javne uslužbence v službi poslanskih skupin v znesku X 1 1
«.
Vrstica s šifro G084 se spremeni tako, da se glasi:
»
G084 razlika v plači invalidu nadomestilo v breme delodajalca / kolektivne pogodbe razlika zaradi zmanjšanja plače invalidu, ki je po ZPIZ-2 razporejen na drugo delovno mesto, v znesku X 1 1
«.
V 5. členu se za vrstico s šifro I021 dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
I031 prevoz na delo – mesečna vozovnica nad višino, določeno z uredbo 15,50 6,36 0,14 0,10 8,85 6,56 0,0611 0,10 0,53 S S1
I051 prevoz na delo – dnevna vozovnica nad višino, določeno z uredbo 15,50 6,36 0,14 0,10 8,85 6,56 0,0611 0,10 0,53 S S1
«.
Za vrstico s šifro J052 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
J057 odpravnina – 19. člen, Zakon o Državnem zboru 15,50 6,36 0,14 0,10 8,85 6,56 0,0611 0,10 0,53 S S1
«.
V 6. členu se v četrtem odstavku v prvem stavku navedba »(C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052) in C150)« nadomesti z novo navedbo »(C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052), C084 in C150)«.
V 19.a členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za mesec izračuna plače, za katerega velja, da je osnovna plača javnega uslužbenca nižja od zneska minimalne plače, se za izračun nadomestila plače (Z120/Z124) upošteva znesek minimalne plače, dodatkov in delovne uspešnosti.«.
KONČNA DOLOČBA
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!