Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10) se v 3. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dokončna odločba o podelitvi naziva strokovnemu delavcu je podlaga ravnatelju oziroma direktorju za določitev plače strokovnemu delavcu v skladu s pridobljenim nazivom.«.
2. člen
V 6. členu se v drugem odstavku za besedo »mentor« doda besedilo »ali v naziv svetovalec v skladu z 9. členom tega pravilnika«.
V tretjem odstavku se za besedo »svetovalec« doda besedilo »v skladu z 10. členom tega pravilnika«.
3. člen
V 11. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je opravil dodatna strokovna dela in zbral najmanj 32 točk, od tega najmanj 10 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami, in najmanj 6 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.«.
V drugem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je opravil dodatna strokovna dela in zbral najmanj 26 točk, od tega najmanj 10 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami, in najmanj 4 točke za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.«.
4. člen
V 12. členu v prvem odstavku:
– se za napovednim stavkom doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– ima naziv mentor,«;
– dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in tretja alineja;
– se dosedanja tretja alineja, ki postane četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 32 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.«.
V drugem odstavku:
– se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– ima naziv mentor,«;
– dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in tretja alineja;
– se dosedanja tretja alineja, ki postane četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 26 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.«.
5. člen
V 14. členu se v tretjem odstavku pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »in sicer po uspešno zaključenem nadaljnjem izobraževanju ali usposabljanju ter opravljenem dodatnem strokovnem delu, v primeru dela na projektu pa, ko je projekt zaključen.«.
Peti odstavek se črta.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 9 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!