Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10 in 113/20) v 1. členu v prvem odstavku:
– se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vzgojitelji, svetovalni delavci, pomočniki ravnateljev (v nadaljevanju: strokovni delavci) in ravnatelji;«;
– se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev (v nadaljevanju: strokovni delavci),«;
– dosedanja druga alinea postane tretja alinea;
– se v dosedanji tretji alinei, ki postane četrta alinea, za besedilom »ter v« črta besedilo »Šoli za ravnatelje,«.
V drugem odstavku se za besedo »iz« doda besedilo »prve, tretje in četrte alinee«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Strokovni delavci iz druge alinee napredujejo v naziv mentor in svetovalec.«.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku besedilo »prve in druge« nadomesti z besedilom »prve, druge in tretje«.
V drugem odstavku se beseda »tretje« nadomesti z besedo »četrte«.
3. člen
V 8. členu se v drugem odstavku za besedilom »vzgojitelj v vrtcu« doda besedilo »in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja«.
4. člen
V 9. členu se v drugem odstavku za besedilom »vzgojitelj v vrtcu« doda besedilo »in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 6 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!