Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 115/22) se v 8. členu v prvem odstavku za besedilom »in je« doda besedilo »do vključno 31. decembra 2022«.
V drugem odstavku se besedilo »30. novembra« nadomesti z besedilom »31. marca«. Za prvim stavkom se doda nov stavek, ki se glasi: »Če ravnatelj do 28. februarja 2023 ne poda predloga za uskladitev delovnega mesta in naziva, lahko od 1. do 31. marca 2023 predlog poda tudi vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja sam na obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del pravilnika.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O uskladitvi delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja na podlagi predloga iz drugega odstavka tega člena odloči minister. O uskladitvi delovnega mesta in naziva posameznega vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja se odloči samo enkrat.«.
2. člen
Za prilogo 3 se doda nova priloga 4, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!