Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Spremeni se prvi odstavek 68. člena Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti tako, da se po novem glasi:
»(1) Zaradi posebnih pogojev dela in potovanj na gradbišča pripada delavcu, ki v službenem vozilu dnevno prihaja in odhaja z gradbišča in se mu čas prihoda in odhoda z dela ne všteva v delovni čas, dodatek za delo na oddaljenem gradbišču na dan, in sicer:
Če je gradbišče oddaljeno do 30 km 0 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 30 dopolnjenih kilometrov 1,16 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 40 dopolnjenih kilometrov 2,31 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 50 dopolnjenih kilometrov 3,47 EUR
Za vsakih nadaljnjih 10 dopolnjenih kilometrov 1,16 EUR/ dopolnjenih 10 km
«
Zneski najnižjih osnovnih plač, opredeljeni v točki 1 Tarifne priloge, se spremenijo tako, da se točka 1 glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred veljajo od 1. 1. 2024 dalje in znašajo:
Tarifni razred Najnižje osnovne plače v € za 174 ur
I. 676,06
II. 750,38
III. 831,69
IV. 921,45
IV./2 977,35
V. 1.089,13
V./2 1.156,89
VI. 1.219,57
VI./2 1.412,66
VII. 1.446,54
VII./2 1.626,08
VII./3 1.751,42
VIII. 1.939,45
«
Zneski stroškov prehrane, opredeljeni v točki 2 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremenijo tako, da se odstavka Stroški prehrane (2) in (3) glasita:
»(2) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 6,47 € na dan.
(3) V primeru, da delo traja 10 ali več ur, pripada delavcu 0,80 € za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po 8 urah prisotnosti na delu.«
Zneski jubilejnih nagrad, opredeljeni v tč. 3 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremenijo tako, da se Jubilejna nagrada v tč. 3 glasi:
»Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada za neprekinjeno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša:
– za 10 let: 506,00 €
– za 20 let: 757,90 €
– za 30 let: 1.010,90 €
– za 40 let: 1.010,90 €.«
Te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!