Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Spremeni se določba 18. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, tako da se glasi:
»Pisno opozorilo delavcu, da mu lahko delodajalec v primeru ponovne kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga, velja 18 mesecev od dneva vročitve delavcu.«
(TARIFNA PRILOGA)
Ta tarifna priloga nadomešča 1., 2. in 3. točko 1. člena Tarifne priloge Dodatka št. 6 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 74/23, z dne 7. 7. 2023) tako da glasi:
»1. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 3. 2024 dalje znašajo:
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR
Najnižja osnovna plača na uro v EUR
I.
662,94
3,81
II.
732,54
4,21
III.
805,62
4,63
IV.
920,46
5,29
V.
1.005,72
5,78
VI.
1.172,76
6,74
VII.
1.372,86
7,89
VIII.
1.569,48
9,02
IX.
1.851,36
10,64
2. Najnižji polni znesek regresa za letni dopust po Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn za leto 2024 znaša 1.400,00 EUR.
3. Povračilo stroškov za prehrano med delom za leto 2024 znaša 7,96 EUR za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten 4 ure ali več. Če delodajalec ne zagotovi dodatnega toplega obroka, ko delavec dela 10 ur ali več, delavcu pripada za vsako dopolnjeno uro po 8 urah prisotnosti na delu 0,99 EUR.
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela se izplačuje v okviru pogojev iz 56. člena te kolektivne pogodbe in znašajo najmanj 80% cene najcenejšega javnega prevoza.
V primerih, ko je delavec upravičen do povračila stroškov prihoda na delo in iz dela v obliki kilometrine se ta v letu 2024 obračuna in izplača v višini 0,21 EUR na km.
Povračilo stroškov za službena potovanja v Sloveniji in terenski dodatek se izplačajo v okviru pogojev iz uredbe in v višini zgornjega zneska uredbe.«
(1) Z začetkom uporabe tega dodatka se prenehajo uporabljati 1., 2. in 3. točka Tarifne priloge v Dodatku št. 6 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.
(2) Vsa ostala določila Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije in vsa ostala določila dodatkov h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije ostanejo nespremenjena in v veljavi še naprej.
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, z izjemo 1. točke 2. člena tarifne priloge tega dodatka, ki se začne uporabljati s 1. 3. 2024.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!