Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Direktiva Sveta 2010/66/EU z dne 14.oktober 2010

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 113 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,
ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (Mnenje z dne 22. septembra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).),
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (Mnenje z dne 15. septembra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).),
v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) Direktiva 2008/9/ES (UL L 44, 20.2.2008, str. 23.) o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost (DDV), opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici, se uporablja za zahtevke za vračilo predložene po 31. decembru 2009.
(2) Da bi države članice lahko uporabljale Direktivo 2008/9/ES morajo razviti elektronski portal, preko katerega davčni zavezanci, ki imajo sedež v državi članici, predložijo zahtevke za vračilo DDV, ki je zaračunan v državi članici, kjer nimajo sedeža. Ti elektronski portali bi morali delovati s 1. januarjem 2010.
(3) Številne resne zamude in določeni tehnični problemi so vplivali na razvoj in delovanje elektronskih portalov v omejenem številu držav članic in s tem preprečili pravočasno predložitev nekaterih zahtevkov za vračilo. V skladu z Direktivo 2008/9/ES je treba zahtevek državi članici sedeža predložiti najpozneje do 30. septembra koledarskega leta, ki sledi letu zadnjega obdobja vračila. Zaradi tega roka in pomanjkljivega delovanja nekaterih elektronskih portalov obstaja tveganje, da nekateri davčni zavezanci ne bi imeli priložnosti za uveljavitev svoje pravice do odbitka DDV na stroške, ki so nastali leta 2009. Zato je treba za zahtevke, ki se nanašajo na obdobja vračila v letu 2009, izjemoma podaljšati rok na 31. marec 2011.
(4) V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (UL C 321, 31.12.2003, str. 1.) se države članice spodbuja, da za lastne potrebe in v interesu Unije pripravijo in objavijo preglednice primerjave med to direktivo in ukrepi sprejetimi za njen prenos.
(5) Da bi se zagotovilo, da davčnim zavezancem za zahtevke, ki se nanašajo na obdobja vračila leta 2009, ne bo treba upoštevati roka 30. septembra 2010, bi se morala ta direktiva uporabljati od 1. oktobra 2010.
(6) Zato je treba Direktivo 2008/9/ES ustrezno spremeniti –
SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:
V členu 15(1) Direktive 2008/9/ES se doda naslednji pododstavek:
"Zahtevki za vračilo, ki se nanašajo na obdobja vračila v letu 2009, se državi članici sedeža predložijo najpozneje 31. marca 2011."
1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, z učinkom 1. oktobra 2010. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.
Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.
2. Države članice sporočijo Komisiji besedila bistvenih določb nacionalnih predpisov, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.
Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. oktobra 2010.
Ta direktiva je naslovljena na države članice.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!