POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini - ZDoh-1 - UPB3 Uradno prečiščeno besedilo

8. člen (splošno o virih dohodka)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(splošno o virih dohodka)
Dohodek ima vir v Sloveniji, če je po
katerikoli od določb tega poglavja mogoče določiti vir dohodka v
Sloveniji.
Povezane vsebine