POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini ZDoh-2

28. člen (vrnitev premoženja)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

28. člen
(vrnitev premoženja)

Dohodnine se ne plača od vrnitve premoženja v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo in z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.

Povezane vsebine