POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini ZDoh-2

29. člen (dohodki, povezani z družinskimi razmerji)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

29. člen
(dohodki, povezani z družinskimi razmerji)

Dohodnine se ne plača od:

  1. preživnine, ki jo prejme fizična oseba na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali dogovora o preživljanju, sklenjenega po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ali po predpisih o registraciji istospolne partnerske skupnosti in od nadomestila preživnine, izplačanega na podlagi zakona, ki ureja jamstveni in preživninski sklad;
  2. nagrade in povračila stroškov skrbniku v skladu z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.
Povezane vsebine