POZOR: to ni najnovejša različica člena

ZDavP -1 - UPB1 Uradno prečiščeno besedilo

58. člen (zastaranje)

DAVČNI POSTOPEK -

V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

58. člen
(zastaranje)

(1) Pravica do odmere davka zastara v petih letih po poteku koledarskega leta, v katerem bi bilo treba ugotoviti davek.

(2) Pravica do izterjave davka zastara v petih letih po poteku koledarskega leta, v katerem bi ga bilo treba izterjati.

(3) Pravica davčnega zavezanca do vračila plačanega davka, ki ga ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih po poteku koledarskega leta, v katerem je bil davek plačan.

Povezane vsebine