Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-H

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v prilogi 3, točka b) šifra sekretarja državnega sveta »A010205« nadomesti s šifro »A020205«, v tabeli pa se doda funkcija »predsednik državnega sveta« pod šifro »A020201« in se uvrsti v 64. plačni razred.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred se od 1. januarja 2008 poveča za 3,4% in znaša 243,84 eurov. Javni uslužbenci so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2008.
(2) Plačna lestvica iz priloge 1 zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2008 povišajo za 3,4%. Funkcionarji ter ravnatelji, direktorji in tajniki v javnem sektorju so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2008.
(3) Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se objavi kot priloga 1 tega zakona.
3. člen
Del 1. člena tega zakona, ki v prilogi 3, točka b), v tabelo dodaja funkcijo »predsednik državnega sveta« pod šifro »A020205« in jo uvršča v 64. plačni razred, se začne uporabljati z dnem, ko predsednik državnega sveta začne svojo funkcijo opravljati poklicno.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Priloga 1
   Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2008
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|Plačni razred |  Osnovna plača  |Plačni razred |Osnovna plača |
|              |     (v EUR)     |              |   (v EUR)    |
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|             1|          462,780|            34|     1.688,410|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|             2|          481,300|            35|     1.755,940|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|             3|          500,540|            36|     1.826,190|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|             4|          520,570|            37|     1.899,230|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|             5|          541,390|            38|     1.975,200|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|             6|          563,050|            39|     2.054,220|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|             7|          585,560|            40|     2.136,390|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|             8|          608,980|            41|     2.221,840|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|             9|          633,360|            42|     2.310,700|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            10|          658,690|            43|     2.403,140|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            11|          685,030|            44|     2.499,260|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            12|          712,440|            45|     2.599,230|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            13|          740,930|            46|     2.703,200|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            14|          770,570|            47|     2.811,320|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            15|          801,400|            48|     2.923,780|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            16|          833,440|            49|     3.040,740|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            17|          866,790|            50|     3.162,360|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            18|          901,460|            51|     3.288,850|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            19|          937,520|            52|     3.420,410|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            20|          975,010|            53|     3.557,220|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            21|        1.014,020|            54|     3.699,520|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            22|        1.054,580|            55|     3.847,490|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            23|        1.096,750|            56|     4.001,380|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            24|        1.140,640|            57|     4.161,460|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            25|        1.186,250|            58|     4.327,900|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            26|        1.233,710|            59|     4.501,020|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            27|        1.283,050|            60|     4.681,060|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            28|        1.334,380|            61|     4.868,300|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            29|        1.387,750|            62|     5.063,030|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            30|        1.443,260|            63|     5.265,560|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            31|        1.501,000|            64|     5.476,190|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            32|        1.561,030|            65|     5.695,230|
+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|            33|        1.623,460|              |              |
+--------------+-----------------+--------------+--------------+ 
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!