Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Časovnica

 1. 2021

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 112/2021 z dne 13.07.2021

   ZNUPZ Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva - spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 112/2021 z dne 13.07.2021

    Uradno besedilo

 2. 2018

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28.12.2018

   ZSPJS-V Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28.12.2018

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 29.11.2018

    Predlog

 3. 2017

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29.11.2017

   ZSPJS-U Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29.11.2017

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 30.10.2017

    Predlog

 4. 2015

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 03.11.2015

   ZSPJS-T Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 03.11.2015

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 31.07.2015

    Predlog

 5. 2014

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 04.07.2014

   ZSPJS-S Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 04.07.2014

    Uradno besedilo

 6. 2013

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29.05.2013

   ZSPJS-R Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29.05.2013

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 16.05.2013

    Predlog

   4. Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 08.03.2013

    Odločba o ugotovitvi, da člen 49.a Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni v neskladju z Ustavo

 7. 2012

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

   ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ spreminja in dopolnjuje Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13.04.2012

    Odločba o ugotovitvi, da so prvi do deseti odstavek 42. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in 2. člen Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kolikor se nanaša na navedene določbe, v neskladju z Ustavo

   4. Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13.05.2011

    Avtentična razlaga 49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ORZSPJS49a)

  2. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

   ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ Začasni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in nekaterih drugih prejemkov zaposlenih ter za omejevanje stroškov v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

    Uradno besedilo

 8. 2010

  1 predlog / 4 spremembe / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29.12.2010

   ZSPJS-P Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29.12.2010

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 07.12.2010

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29.10.2010

   ZSPJS-O Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29.10.2010

    Uradno besedilo

  3. Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23.07.2010

   ZSPJS-N Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23.07.2010

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24.06.2010

    Odločba o ugotovitvi, da 49.b člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni v neskladju z Ustavo

   4. Uradni list RS, št. 16/2010 z dne 05.03.2010

    Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, drugi odstavek 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in prvi odstavek 1. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive niso v neskladju z Ustavo

  4. Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22.02.2010

   ZSPJS-M Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22.02.2010

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 05.02.2010

    Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 25. člena, četrti odstavek 49. člena in drugi odstavek 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju niso v neskladju z Ustavo

 9. 2009

  0 predlogov / 2 spremembi / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28.12.2009

   ZSPJS-UPB13 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo)

  2. Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13.11.2009

   ZSPJS-L Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13.11.2009

    Uradno besedilo

  3. Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26.06.2009

   ZSPJS-K Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26.06.2009

    Uradno besedilo

 10. 2008

  0 predlogov / 3 spremembe / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 08.08.2008

   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-J

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 08.08.2008

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 58/2008 z dne 10.06.2008

    Uradno besedilo

   4. Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19.02.2008

    Uradno besedilo

 11. 2007

  0 predlogov / 1 sprememba / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19.10.2007

   Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) - ZSPJS-UPB7

  2. Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29.06.2007

   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-G

 12. 2006

  0 predlogov / 2 spremembi / 2 čistopisa
  1. Uradni list RS, št. 110/2006 z dne 26.10.2006

   Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) - ZSPJS-UPB6

  2. Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30.06.2006

   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-F

  3. Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28.03.2006

   Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) - ZSPJS-UPB5

  4. Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14.02.2006

   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-E

 13. 2005

  0 predlogov / 1 sprememba / 2 čistopisa
  1. Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26.07.2005

   Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) - ZSPJS-UPB4

  2. Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31.05.2005

   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-D

  3. Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11.03.2005

   Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) ZSPJS-UPB3

 14. 2004

  0 predlogov / 1 sprememba / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 70/2004 z dne 28.06.2004

   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-C

  2. Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 04.03.2004

   Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) - ZSPJS-UPB2

 15. 2003

  0 predlogov / 2 spremembi / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18.12.2003

   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-B

  2. Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24.11.2003

   Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) - ZSPJS-UPB1

  3. Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25.07.2003

   Zakon o dopolnitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-A

 16. 2002

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28.06.2002

   Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS