Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Veljavnost)

Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Ta uredba velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list. RS, št. 115/02).
2. člen
(Pomen izrazov)

Izrazi, ki se uporabljajo v tej uredbi, pomenijo:

II. IZPLAČILA
3. člen
(Vrste izplačil)

Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače

III. PRISPEVKI IN DAVKI
4. člen
(Vrste prispevkov in davkov)

Prispevki so zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec vplača v skladu z zakonom o prispevkih za socialno varnost.

Vrste prispevkov in davkov so:

IV. IZRAČUN PLAČE
6. člen
(Z050)

Z delovnim koledarjem so določeni delovni dnevi, prazniki in ostali dela prosti dnevi.

Povprečna mesečna delovna obveznost se določi na osnovi 40 delovnih ur na teden in znaša 174 ur.

Za delovna mesta, za katera je s posebnim zakonom določena drugačna osnova delovnih ur na teden, se ta upošteva pri povprečni mesečni delovni obveznosti.

Ure za redno delo, nadomestila in izračun stalnih dodatkov (C010, C020, C040, C050, C150) se normira na povprečno mesečno delovno obveznost. Normiranje ur ne velja za obračun nadur kakor tudi ne za dodatke, ki so vezani na obračun nadur.

Število normiranih ur se izračuna po naslednji formuli:

           Dejanske ure (Z060)
Normirane ure =  --------------------------  x Povprečna mesečna delovna obveznost
(Z050)
          Mesečna delovna obveznost

7. člen
(Spmemba plačnega razreda)

Plačni razred je določen z delovnim mestom, nazivom oziroma napdovanjem javnega uslužbenca ali funkcionarja. Povečanje ali zmanjšanje osnovne plače je možno izključno s spmembo plačnega razreda.

Za spmembe plačnih razredov javnega uslužbenca in funkcionarja se vodi evidenca.

Če se spmeni plačni razred med mesecem, se evidentirajo vrste izplačil za število dni, ki so veljale za vsak posamezni plačni razred.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 14 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!