Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09 in 113/09) se v tabeli 3. člena besedilo vrste izplačila C040 spremeni tako, da se glasi:
»
+-----+---------------+---------+---+--------------------+--------+--+---+
|C040 |dodatek za |dodatki |/ |45,99 € – |v |1 |1 |
| |specializacijo,| | |specializacija, |znesku | | |
| |magisterij ali | | |71,54 € – | | | |
| |doktorat | | |magisterij, | | | |
| | | | |117,53 € – doktorat | | | |
| | | | |(dodatek k osnovni | | | |
| | | | |plači za obračun) | | | |
| | | | |27. in 32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS, | | | |
| | | | |37. člen KPJS | | | |
+-----+---------------+---------+---+--------------------+--------+--+---+ «.
2. člen
V 19. členu se v prvem stavku triindvajsetega odstavka besedilo »1. marca 2010« nadomesti z besedilom »zaključka odprave nesorazmerja v osnovnih plačah«.
3. člen
V prilogi 3 se spremeni besedilo plačne lestvice in se glasi:
»Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2010
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| Plačni | Osnovna plača |Plačni razred| Osnovna plača |
| razred | (v EUR) | | (v EUR) |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 1 | 472,98 | 34 | 1.725,62 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 2 | 491,91 | 35 | 1.794,64 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 3 | 511,57 | 36 | 1.866,44 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 4 | 532,04 | 37 | 1.941,08 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 5 | 553,32 | 38 | 2.018,73 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 6 | 575,46 | 39 | 2.099,49 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 7 | 598,46 | 40 | 2.183,48 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 8 | 622,40 | 41 | 2.270,81 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 9 | 647,32 | 42 | 2.361,62 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 10 | 673,20 | 43 | 2.456,10 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 11 | 700,13 | 44 | 2.554,35 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 12 | 728,14 | 45 | 2.656,51 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 13 | 757,26 | 46 | 2.762,77 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 14 | 787,55 | 47 | 2.873,29 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 15 | 819,06 | 48 | 2.988,22 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 16 | 851,81 | 49 | 3.107,75 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 17 | 885,90 | 50 | 3.232,06 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 18 | 921,33 | 51 | 3.361,34 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 19 | 958,18 | 52 | 3.495,80 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 20 | 996,50 | 53 | 3.635,62 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 21 | 1.036,37 | 54 | 3.781,06 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 22 | 1.077,82 | 55 | 3.932,29 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 23 | 1.120,93 | 56 | 4.089,57 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 24 | 1.165,78 | 57 | 4.253,18 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 25 | 1.212,40 | 58 | 4.423,29 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 26 | 1.260,90 | 59 | 4.600,22 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 27 | 1.311,33 | 60 | 4.784,23 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 28 | 1.363,79 | 61 | 4.975,60 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 29 | 1.418,34 | 62 | 5.174,62 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 30 | 1.475,07 | 63 | 5.381,61 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 31 | 1.534,08 | 64 | 5.596,88 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 32 | 1.595,43 | 65 | 5.820,75 |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| 33 | 1.659,24 | | |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+ «.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Vrednosti plačnih razredov in vrednosti dodatkov, ki so določene v tej uredbi, se uporabljajo od 1. januarja 2010. Javni uslužbenci so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2010.
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2010.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!