Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(pomen izrazov)
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10 in 105/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
2. člen
V 3. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
3. člen
(uporaba nekaterih izrazov in vrst izplačil)
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(uporaba nekaterih izrazov in vrst izplačil)
Izrazi Z104, Z105, Z106, Z107, Z108, Z111, Z113, Z114, Z115, Z610 iz 2. člena te uredbe in vrsta izplačila A040 iz prejšnjega člena se uporabljajo za obračun vrst izplačil, pri katerih je razlog za izplačilo nastal pred 1. junijem 2012.«.
4. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo v rubriki »stopnje dohodnine od 1. januarja 2010 (v eurih)' spremeni tako, da se glasi:

»

+--------------+------------------------------------------------+
|stopnje       |Če znaša neto letna        znaša dohodnina      |
|dohodnine od  |   davčna osnova                                |
|1. januarja   |                                                |
|2012          |   nad        do                                |
|(v eurih)     |                                                |
|              |           7.840,53          16 %               |
|              |                                                |
|              | 7.840,53  15.681,03   1.254,48 +  nad  7.840,53|
|              |                             27 %               |
|              |                                                |
|              |15.681,03              3.371,42 +  nad 15.681,03|
|              |                             41 %               |
+--------------+------------------------------------------------+

 «

Besedilo v rubriki »stopnje za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za zavarovalno dobo s povečanjem« se spremeni tako, da se glasi: 

»
+------------------+-----------------------+--------------------+
|stopnje za        |12/14 –     10,55 %    |                    |
|obvezno dodatno   |12/15 –     10,55 %    |                    |
|pokojninsko       |12/16 –     10,55 %    |                    |
|zavarovanje za    |12/17 –     10,55 %    |                    |
|zavarovalno dobo  |12/18 –     10,55 % oz.|                    |
|s povečanjem      |12,60 % (samo za tiste,|                    |
|(od 1. 6. 2010)   |ki ob spremembi        |                    |
|                  |Pokojninskega načrta za|     Z220, Z230     |
|                  |obvezno dodatno        |                    |
|                  |pokojninsko zavarovanje|                    |
|                  |delajo na delovnih     |                    |
|                  |mestih, za katere velja|                    |
|                  |prispevna stopnja      |                    |
|                  |12,60)                 |                    |
+------------------+-----------------------+--------------------+
«

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 7 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!