Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Objavljeno:

Objavljeno v:

I.

Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2009 (Sklep o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 1/09), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2010 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2009, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2008, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,038, tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 25,12 €.

II.

Odbor sklada sprejema sklep o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki se uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah, na podlagi podatkov, ki jih je objavil Statistični urad Republike Slovenije.

III.

Zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz priloge k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), usklajeni s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 67/08), se v skladu s 5. členom Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) uskladijo s 1. januarjem 2010, tako da se povišajo za 1,40%.

IV.

Zneski skupne premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence iz točke I. tega sklepa in iz dodatne premije za javne uslužbence, ki so usklajene v skladu s prejšnjo točko tega sklepa, znašajo po premijskih razredih:


+----------+------------+------------------------+-------------+
|Premijski | Minimalna | Dodatna premija na | Skupna |
| razred | premija od |dopolnjena leta delovne | premija od |
| |1. januarja | dobe | 1. januarja |
| | 2010 | | 2010 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| zap. št. | v EUR |Leta delovne| v EUR | v EUR |
| | |dobe na dan | | |
| | | 1. 8. 2003 | | |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 1 | 25,12 | 0 | 0,00 | 25,12 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 2 | 25,12 | 1 | 0,68 | 25,80 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 3 | 25,12 | 2 | 1,36 | 26,48 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 4 | 25,12 | 3 | 2,04 | 27,16 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 5 | 25,12 | 4 | 2,72 | 27,84 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 6 | 25,12 | 5 | 3,40 | 28,52 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 7 | 25,12 | 6 | 4,07 | 29,19 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 8 | 25,12 | 7 | 4,75 | 29,87 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 9 | 25,12 | 8 | 5,44 | 30,56 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 10 | 25,12 | 9 | 6,11 | 31,23 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 11 | 25,12 | 10 | 6,79 | 31,91 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 12 | 25,12 | 11 | 7,46 | 32,58 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 13 | 25,12 | 12 | 8,15 | 33,27 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 14 | 25,12 | 13 | 8,81 | 33,93 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 15 | 25,12 | 14 | 9,50 | 34,62 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 16 | 25,12 | 15 | 10,19 | 35,31 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 17 | 25,12 | 16 | 10,86 | 35,98 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 18 | 25,12 | 17 | 11,54 | 36,66 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 19 | 25,12 | 18 | 12,22 | 37,34 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 20 | 25,12 | 19 | 12,90 | 38,02 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 21 | 25,12 | 20 | 13,67 | 38,79 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 22 | 25,12 | 21 | 14,43 | 39,55 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 23 | 25,12 | 22 | 15,20 | 40,32 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 24 | 25,12 | 23 | 16,05 | 41,17 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 25 | 25,12 | 24 | 16,91 | 42,03 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 26 | 25,12 | 25 | 17,77 | 42,89 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 27 | 25,12 | 26 | 18,73 | 43,85 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 28 | 25,12 | 27 | 19,69 | 44,81 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 29 | 25,12 | 28 | 20,63 | 45,75 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 30 | 25,12 | 29 | 21,73 | 46,85 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 31 | 25,12 | 30 | 22,85 | 47,97 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 32 | 25,12 | 31 | 23,94 | 49,06 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 33 | 25,12 | 32 | 25,19 | 50,31 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 34 | 25,12 | 33 | 26,42 | 51,54 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 35 | 25,12 | 34 | 27,67 | 52,79 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+
| 36 | 25,12 | 35 in več | 29,06 | 54,18 |
+----------+------------+------------+-----------+-------------+

V.

Znesek minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in zneski skupne premije iz točke IV. tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2010.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!