Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2019 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 82/18), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2020 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2019, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2018, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,043 tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 30,53 EUR.

Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 52/10), po premijskih razredih znašajo:

Premijski
razred
Minimalna premija od 1. januarja 2020
Dodatna premija
na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija od 1. januarja 2020
zap. št. v EUR
Leta delovne dobe
na dan 1. 8. 2003
v EUR v EUR
1 30,53 0 0,00 30,53
2 30,53 1 0,69 31,22
3 30,53 2 1,38 31,91
4 30,53 3 2,07 32,60
5 30,53 4 2,76 33,29
6 30,53 5 3,44 33,97
7 30,53 6 4,12 34,65
8 30,53 7 4,81 35,34
9 30,53 8 5,51 36,04
10 30,53 9 6,19 36,72
11 30,53 10 6,88 37,41
12 30,53 11 7,56 38,09
13 30,53 12 8,26 38,79
14 30,53 13 8,92 39,45
15 30,53 14 9,62 40,15
16 30,53 15 10,32 40,85
17 30,53 16 11,00 41,53
18 30,53 17 11,69 42,22
19 30,53 18 12,38 42,91
20 30,53 19 13,07 43,60
21 30,53 20 13,85 44,38
22 30,53 21 14,62 45,15
23 30,53 22 15,40 45,93
24 30,53 23 16,26 46,79
25 30,53 24 17,13 47,66
26 30,53 25 18,00 48,53
27 30,53 26 18,97 49,50
28 30,53 27 19,95 50,48
29 30,53 28 20,90 51,43
30 30,53 29 22,01 52,54
31 30,53 30 23,15 53,68
32 30,53 31 24,25 54,78
33 30,53 32 25,52 56,05
34 30,53 33 26,76 57,29
35 30,53 34 28,03 58,56
36 30,53 35 in več 29,44 59,97

Zneski usklajene premije in skupne premije iz II. točke tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2020.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!