Najnovejša različica člena

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

II.

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

II.

Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 52/10), po premijskih razredih znašajo:

Premijski
razred
Minimalna premija od 1. januarja 2020
Dodatna premija
na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija od 1. januarja 2020
zap. št. v EUR
Leta delovne dobe
na dan 1. 8. 2003
v EUR v EUR
1 30,53 0 0,00 30,53
2 30,53 1 0,69 31,22
3 30,53 2 1,38 31,91
4 30,53 3 2,07 32,60
5 30,53 4 2,76 33,29
6 30,53 5 3,44 33,97
7 30,53 6 4,12 34,65
8 30,53 7 4,81 35,34
9 30,53 8 5,51 36,04
10 30,53 9 6,19 36,72
11 30,53 10 6,88 37,41
12 30,53 11 7,56 38,09
13 30,53 12 8,26 38,79
14 30,53 13 8,92 39,45
15 30,53 14 9,62 40,15
16 30,53 15 10,32 40,85
17 30,53 16 11,00 41,53
18 30,53 17 11,69 42,22
19 30,53 18 12,38 42,91
20 30,53 19 13,07 43,60
21 30,53 20 13,85 44,38
22 30,53 21 14,62 45,15
23 30,53 22 15,40 45,93
24 30,53 23 16,26 46,79
25 30,53 24 17,13 47,66
26 30,53 25 18,00 48,53
27 30,53 26 18,97 49,50
28 30,53 27 19,95 50,48
29 30,53 28 20,90 51,43
30 30,53 29 22,01 52,54
31 30,53 30 23,15 53,68
32 30,53 31 24,25 54,78
33 30,53 32 25,52 56,05
34 30,53 33 26,76 57,29
35 30,53 34 28,03 58,56
36 30,53 35 in več 29,44 59,97

Povezane vsebine