Najnovejša različica člena

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

II.

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

II.

Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 52/10), po premijskih razredih znašajo:

Premijski razred
Minimalna premija

od 1. januarja 2019

Dodatna premija na dopolnjena

leta delovne dobe

Skupna premija

od 1. januarja 2019

Zap. št.
v EUR
Leta delovne dobe

na dan 1. 8. 2003

v EUR
v EUR
1
29,27
0
0,00
29,27
2
29,27
1
0,69
29,96
3
29,27
2
1,38
30,65
4
29,27
3
2,07
31,34
5
29,27
4
2,76
32,03
6
29,27
5
3,44
32,71
7
29,27
6
4,12
33,39
8
29,27
7
4,81
34,08
9
29,27
8
5,51
34,78
10
29,27
9
6,19
35,47
11
29,27
10
6,88
36,15
12
29,27
11
7,56
36,83
13
29,27
12
8,26
37,53
14
29,27
13
8,92
38,19
15
29,27
14
9,62
38,90
16
29,27
15
10,32
39,60
17
29,27
16
11,00
40,27
18
29,27
17
11,69
40,96
19
29,27
18
12,38
41,65
20
29,27
19
13,07
42,34
21
29,27
20
13,85
43,12
22
29,27
21
14,62
43,89
23
29,27
22
15,40
44,67
24
29,27
23
16,26
45,53
25
29,27
24
17,13
46,41
26
29,27
25
18,00
47,27
27
29,27
26
18,97
48,24
28
29,27
27
19,95
49,22
29
29,27
28
20,90
50,18
30
29,27
29
22,01
51,29
31
29,27
30
23,15
52,42
32
29,27
31
24,25
53,52
33
29,27
32
25,52
54,79
34
29,27
33
26,76
56,03
35
29,27
34
28,03
57,30
36
29,27
35 in več
29,44
58,71

Povezane vsebine