Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Objavljeno:

Objavljeno v:

I.

Zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz priloge k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), usklajeni s Sklepom o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 2/10), se v skladu s 5. členom Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) uskladijo s 1. julijem 2010 tako, da se povišajo za odstotek predvidene stopnje rasti inflacije v Republiki Sloveniji v letu 2010. Iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj izhaja, da je predvidena stopnja rasti inflacije v Republiki Sloveniji v letu 2010 1,3 odstotna.

II.

Zneski skupne premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije in v skladu s prejšnjo točko tega sklepa usklajene dodatne premije po premijskih razredih znašajo:


+----------+------------+-------------------------+------------+
| Premijski| Minimalna | Dodatna premija na | Skupna |
| razred | premija od | dopolnjena leta delovne | premija od |
| | 1. januarja| dobe | 1. julija |
| | 2010 | | 2010 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| | v EUR |Leta delovne| v EUR | v EUR |
| | | dobe na dan| | |
| | | 1. 8. 2003 | | |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 1 | 25,12 | 0 | 0,00 | 25,12 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 2 | 25,12 | 1 | 0,69 | 25,81 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 3 | 25,12 | 2 | 1,38 | 26,50 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 4 | 25,12 | 3 | 2,07 | 27,19 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 5 | 25,12 | 4 | 2,76 | 27,88 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 6 | 25,12 | 5 | 3,44 | 28,56 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 7 | 25,12 | 6 | 4,12 | 29,24 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 8 | 25,12 | 7 | 4,81 | 29,93 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 9 | 25,12 | 8 | 5,51 | 30,63 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 10 | 25,12 | 9 | 6,19 | 31,31 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 11 | 25,12 | 10 | 6,88 | 32,00 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 12 | 25,12 | 11 | 7,56 | 32,68 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 13 | 25,12 | 12 | 8,26 | 33,38 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 14 | 25,12 | 13 | 8,92 | 34,04 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 15 | 25,12 | 14 | 9,62 | 34,74 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 16 | 25,12 | 15 | 10,32 | 35,44 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 17 | 25,12 | 16 | 11,00 | 36,12 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 18 | 25,12 | 17 | 11,69 | 36,81 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 19 | 25,12 | 18 | 12,38 | 37,50 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 20 | 25,12 | 19 | 13,07 | 38,19 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 21 | 25,12 | 20 | 13,85 | 38,97 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 22 | 25,12 | 21 | 14,62 | 39,74 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 23 | 25,12 | 22 | 15,40 | 40,52 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 24 | 25,12 | 23 | 16,26 | 41,38 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 25 | 25,12 | 24 | 17,13 | 42,25 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 26 | 25,12 | 25 | 18,00 | 43,12 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 27 | 25,12 | 26 | 18,97 | 44,09 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 28 | 25,12 | 27 | 19,95 | 45,07 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 29 | 25,12 | 28 | 20,90 | 46,02 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 30 | 25,12 | 29 | 22,01 | 47,13 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 31 | 25,12 | 30 | 23,15 | 48,27 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 32 | 25,12 | 31 | 24,25 | 49,37 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 33 | 25,12 | 32 | 25,52 | 50,64 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 34 | 25,12 | 33 | 26,76 | 51,88 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 35 | 25,12 | 34 | 28,03 | 53,15 |
+----------+------------+------------+------------+------------+
| 36 | 25,12 | 35 in več | 29,44 | 54,56 |
+----------+------------+------------+------------+------------+

III.

Zneski usklajene premije in skupne premije iz II. točke tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za julij 2010.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!