Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02 in 123/08) se prvi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju po tem pravilniku štejejo vsi programi, ki so kot programi profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev določeni s pravilnikom, ki ureja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju ni opredeljeno kot program v skladu s pravilnikom, ki ureja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, se le-to ovrednoti v postopku napredovanja v naziv. Točke lahko pridobi program, ki traja najmanj 8 ur. Programi se točkujejo na naslednji način:

– od 8 do 15 ur 0,5 točke,
– od 16 do 23 ur 1 točka,
– 24 ur in več 1,5 točke.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za ovrednotenje v skladu s tretjim odstavkom tega člena je predlogu za napredovanje potrebno priložiti:
– potrdilo o udeležbi, ki ga izvajalec programa izda na internem obrazcu,
– predmetnik programa, ki vsebuje podatke o skupnem številu ur, urnik s temami, predavatelji ter oblikami in metodami dela,
– dokazilo o aktivni udeležbi udeležencev v programu:
a) udeleženec lahko sam napiše poročilo o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu ali
b) poročilo o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu, načinu aktivnega sodelovanja udeležencev in možnostih uporabe pridobljenega znanja v vzgojno-izobraževalnem delu, ki ga udeležencu izroči izvajalec programa.«.
2. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju po tem pravilniku se štejejo vsi programi, ki so kot programi profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev določeni s pravilnikom, ki ureja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju ni opredeljeno kot program v skladu s pravilnikom, ki ureja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, se le-to ovrednoti v postopku napredovanja v naziv. Točke lahko pridobi program, ki traja najmanj 8 ur. Programi se točkujejo na naslednji način:

– od 8 do 15 ur 0,5 točke,
– od 16 do 23 ur 1 točka,
– 24 ur in več 1,5 točke.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za ovrednotenje v skladu s tretjim odstavkom tega člena je predlogu za napredovanje potrebno priložiti:
– potrdilo o udeležbi, ki ga izvajalec programa izda na internem obrazcu,
– predmetnik programa, ki vsebuje podatke o skupnem številu ur, urnik s temami, predavatelji ter oblikami in metodami dela,
– dokazilo o aktivni udeležbi udeležencev v programu:
a) udeleženec lahko sam napiše poročilo o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu ali
b) poročilo o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu, načinu aktivnega sodelovanja udeležencev in možnostih uporabe pridobljenega znanja v vzgojno-izobraževalnem delu, ki ga udeležencu izroči izvajalec programa.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!