Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09,113/09, 25/10, 67/10,105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14 in 52/14) se v 3. členu v preglednici izraz M011 spremeni tako, da se glasi:

»
+----+--------------+------------+---+-----------+--------+--+--+
|M011|prostovoljno |kolektivno | / |odtegljaj |v |X | 0|
| |dodatno |dodatno | |od neto |znesku | | |
| |pokojninsko |pokojninsko | |plače 214. |premija | | |
| |zavarovanje |zavarovanje | |člen ZPIZ-2| | | |
| |(PDPZ) – | | | | | | |
| |PORABLJENO | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+----+--------------+------------+---+-----------+--------+--+--+
«.

2. člen
V četrtem odstavku 19. člena se črta četrta alineja.
3. člen
Priloga 1 uredbe se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(1) Črtanje izraza M011 iz 3. člena uredbe se začne uporabljati s 1. januarjem 2015, do takrat pa se uporablja izraz M011, ki se glasi:

»
+----+--------------+------------+----+----------+-------+---+--+
|M011|prostovoljno |kolektivno | / |znižanje |v | X |0 |
| |dodatno |dodatno | |bruto |znesku | | |
| |pokojninsko |pokojninsko | |plače |premija| | |
| |zavarovanje |zavarovanje | | | | | |
| |(PDPZ) po | | | | | | |
| |ZPIZ-1 | | | | | | |
+----+--------------+------------+----+----------+-------+---+--+ «.

(2) Ne glede na 2. člen uredbe se do 31. decembra 2014 uporablja izraz Z080, ki se glasi:

»
+-----+-----------------+---------------------------------------+
|Z080 |bruto plača in |A010 + A020 + C (dodatki) + D (delovna |
| |nadomestila |uspešnost) + E (delo preko polnega |
| | |delovnega časa) + O (dežurstvo preko |
| | |polnega delovnega časa) + B |
| | |(nadomestila) + G (nadomestila) + H |
| | |(nadomestila) – M011 (prostovoljno |
| | |dodatno pokojninsko zavarovanje |
+-----+-----------------+---------------------------------------+
«.
(3) Do 31. decembra 2014 se na plačilni listi pri neto znesku prikaže tudi vrednost za vrsto izplačila M011, ker znižuje bruto plačo in s tem neto plačo (četrti odstavek 19. člena uredbe).
(4) Spremenjena priloga 1 te uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2015, do takrat pa se uporablja besedilo priloge 1, kot je določeno v prilogi 2 te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!