Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in so po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 registrirani v:
+------+---------------------------------+
|Šifra |Naziv dejavnosti po SKD 2008   |
|SKD  |                 |
|2008 |                 |
+------+---------------------------------+
|01.110|Pridelovanje žit (razen riža),  |
|   |stročnic in oljnic        |
+------+---------------------------------+
|01.120|Pridelovanje riža        |
+------+---------------------------------+
|01.130|Pridelovanje zelenjadnic in   |
|   |melon, korenovk in gomoljnic   |
+------+---------------------------------+
|01.140|Pridelovanje sladkornega trsa  |
+------+---------------------------------+
|01.150|Pridelovanje tobaka       |
+------+---------------------------------+
|01.160|Pridelovanje rastlin za vlakna  |
+------+---------------------------------+
|01.190|Pridelovanje cvetja in drugih  |
|   |enoletnih rastlin        |
+------+---------------------------------+
|01.210|Vinogradništvo          |
+------+---------------------------------+
|01.220|Gojenje tropskega in       |
|   |subtropskega sadja        |
+------+---------------------------------+
|01.230|Gojenje citrusov         |
+------+---------------------------------+
|01.240|Gojenje pečkatega in       |
|   |koščičastega sadja        |
+------+---------------------------------+
|01.250|Gojenje drugih sadnih dreves in |
|   |grmovnic             |
+------+---------------------------------+
|01.260|Pridelovanje oljnih sadežev   |
+------+---------------------------------+
|01.270|Gojenje rastlin za izdelavo   |
|   |napitkov             |
+------+---------------------------------+
|01.280|Gojenje začimbnih, aromatskih in |
|   |zdravilnih rastlin        |
+------+---------------------------------+
|01.290|Gojenje drugih trajnih nasadov  |
+------+---------------------------------+
|01.300|Razmnoževanje rastlin      |
+------+---------------------------------+
|01.410|Prireja mleka          |
+------+---------------------------------+
|01.420|Druga govedoreja         |
+------+---------------------------------+
|01.430|Konjereja            |
+------+---------------------------------+
|01.450|Reja drobnice          |
+------+---------------------------------+
|01.460|Prašičereja           |
+------+---------------------------------+
|01.470|Reja perutnine          |
+------+---------------------------------+
|01.490|Reja drugih živali        |
+------+---------------------------------+
|01.500|Mešano kmetijstvo        |
+------+---------------------------------+
|01.610|Storitve za rastlinsko pridelavo |
+------+---------------------------------+
|01.620|Storitve za živinorejo, razen  |
|   |veterinarskih          |
+------+---------------------------------+
|01.630|Priprava pridelkov        |
+------+---------------------------------+
|01.640|Obdelava semen          |
+------+---------------------------------+
|03.110|Morsko ribištvo         |
+------+---------------------------------+
|03.120|Sladkovodno ribištvo       |
+------+---------------------------------+
|03.210|Gojenje morskih organizmov    |
+------+---------------------------------+
|03.220|Gojenje sladkovodnih organizmov |
+------+---------------------------------+
|10.110|Proizvodnja mesa, razen     |
|   |perutninskega          |
+------+---------------------------------+
|10.120|Proizvodnja perutninskega mesa  |
+------+---------------------------------+
|10.130|Proizvodnja mesnih izdelkov   |
+------+---------------------------------+
|10.200|Predelava in konzerviranje rib, |
|   |rakov in mehkužcev        |
+------+---------------------------------+
|10.310|Predelava in konzerviranje    |
|   |krompirja            |
+------+---------------------------------+
|10.320|Proizvodnja sadnih in      |
|   |zelenjavnih sokov        |
+------+---------------------------------+
|10.390|Druga predelava in konzerviranje |
|   |sadja in zelenjave        |
+------+---------------------------------+
|10.410|Proizvodnja olja in maščob    |
+------+---------------------------------+
|10.420|Proizvodnja margarine in     |
|   |podobnih jedilnih maščob     |
+------+---------------------------------+
|10.510|Mlekarstvo in sirarstvo     |
+------+---------------------------------+
|10.520|Proizvodnja sladoleda      |
+------+---------------------------------+
|10.610|Mlinarstvo            |
+------+---------------------------------+
|10.620|Proizvodnja škroba in škrobnih  |
|   |izdelkov             |
+------+---------------------------------+
|10.710|Proizvodnja kruha, svežega    |
|   |peciva in slaščic        |
+------+---------------------------------+
|10.720|Proizvodnja prepečenca in    |
|   |piškotov; proizvodnja trajnega  |
|   |peciva in slaščic        |
+------+---------------------------------+
|10.730|Proizvodnja testenin       |
+------+---------------------------------+
|10.810|Proizvodnja sladkorja      |
+------+---------------------------------+
|10.820|Proizvodnja kakava, čokolade in |
|   |sladkornih izdelkov       |
+------+---------------------------------+
|10.830|Predelava čaja in kave      |
+------+---------------------------------+
|10.840|Proizvodnja začimb, dišav in   |
|   |drugih dodatkov         |
+------+---------------------------------+
|10.850|Proizvodnja pripravljenih jedi  |
|   |in obrokov            |
+------+---------------------------------+
|10.860|Proizvodnja homogeniziranih in  |
|   |dietetičnih živil        |
+------+---------------------------------+
|10.890|Proizvodnja drugih prehrambenih |
|   |izdelkov, drugje nerazvrščenih  |
+------+---------------------------------+
|10.910|Proizvodnja krmil        |
+------+---------------------------------+
|10.920|Proizvodnja hrane za hišne    |
|   |živali              |
+------+---------------------------------+
|11.010|Proizvodnja žganih pijač     |
+------+---------------------------------+
|11.020|Proizvodnja vina iz grozdja   |
+------+---------------------------------+
|11.030|Proizvodnja sadnih vin in    |
|   |podobnih fermentiranih pijač   |
+------+---------------------------------+
|11.040|Proizvodnja aromatiziranih vin  |
|   |iz grozdja            |
+------+---------------------------------+
|11.050|Proizvodnja piva         |
+------+---------------------------------+
|11.060|Proizvodnja slada        |
+------+---------------------------------+
|11.070|Proizvodnja brezalkoholnih    |
|   |pijač, mineralnih in drugih   |
|   |stekleničenih vod        |
+------+---------------------------------+
|12.000|Proizvodnja tobačnih izdelkov  |
+------+---------------------------------+
|B08.930|Pridobivanje soli |
+------+---------------------------------+
7.a člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri drugi predelavi in konzerviranju sadja in zelenjave
                         % običajnega
                            odpisa
1  transportni kalo pri prejemu blaga         do 3%
2  proizvodni kalo po fazah proizvodnega
   procesa
   prebiranje, čiščenje               do 30%
   lupljenje                     do 25%
   izluževanje                    do 14%
   odmrzovanje in blanširanje            do 40%
   mletje, rezanje, centrifugiranje          do 5%
   kuhanje, mešanje, koncentracija          do 20%
   fermentacija                   do 10%
   priprava nalivov in zalivanje           do 15%
   vlaganje, pasterizacija, polnjenje,
   zapiranje                     do 5%
3  skladiščni kalo po vrstah materiala
   sveža surovina                    5%
   zamrznjena surovina                  1%
   sveže meso                      2%
   kupljeni polizdelki                0,50%
   arome, barve in ekstrati               2%
   sušena zelenjava                   1%
   semena in suhi material                2%
   kis                          3%
   olje in maščobe                  0,50%
   steklena embalaža                 0,50%
   pločevinasta embalaža                 1%
   plastična embalaža                  1%
   kartoni                        1%
   etikete                        1%
   folija                        1%
   vrečke                       0,50%
   lepila, gumice, sponke in podobno         0,50%
   lesene palete                     5%
   drugi materiali                  0,50%
4  skladiščni kalo pri polproizvodih
   in gotovih proizvodih
   polproizvodi                    0,50%
   gotovi proizvodi                  0,25%
Osnova za obračun običajnega odpisa blaga je vrednost prejema v skladišče.
9. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji olja in masti:

1. SUROVO OLJE
Za uskladiščeno količino se prizna kalo v višini 0,5% od uskladiščenih količin v obdobju enega leta.
Pri manipulaciji surovega olja (pretakanje iz vagonske oziroma avto cisterne v skladiščni rezervoar) se prizna kalo v višini 0,5 %od odpremljenih količin v obdobju enega leta.

2. RAFINIRANO OLJE, OSTALI IZDELKI IN TRGOVSKO BLAGO
Pri embaliranju in manipulaciji gotovih proizvodov se priznava primanjkljaj kot razbitje, razlitje oziroma razsip v višini:
– 0,1% od proizvedenih količin rafiniranega olja v obdobju enega leta;
– 1% od embaliranih gotovih proizvodov v obdobju enega leta;
– 1% od nabavljenih količin trgovskega blaga v obdobju enega leta;
– 1% od nabavljenih količin oljnic v zrnu v obdobju enega leta;
– 2% od embaliranih količin začimb v zrnu v obdobju enega leta;
– 3% od embaliranih količin mletih začimb v obdobju enega leta.

3. EMBALAŽA
Primanjkljaj (razbitje, uničenje) embalaže nastaja zaradi razbitja in uničenja med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču, med transportom in zaradi staranja materiala (plastični zaboji). Pri vračljivi embalaži se prizna kalo v višini:
– steklenice: 4% od prodane količine v obdobju enega leta;
– plastični zaboji za steklenice: 2% od prodane količine v obdobju enega leta;
– palete: 1,5% od prodane količine v obdobju enega leta;
– PET plastenke: 1% od prodane količine v obdobju enega leta;
– pločevinke do 1 lit.: 0,5% od prodane količine v obdobju enega leta;
– pločevinaste ročke nad 1 lit.: 1,5% od prodane količine v obdobju enega leta;
– plastične ročke: 1,5% od prodane količine v obdobju enega leta.

Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji olja in maščob:

1. SUROVINE
a) Surova olja:
– 1% od nabavljene količine olja,
b) Specialna rafinirana in nerafinirana olja
– 1% od nabavljene količine olja
c) Čebula:
– 3% od nabavljene količine čebule
d) Oljnice, oljna pogača in oljne tropine:
– 1% od nabavljene količine oljnic
– 1% od nabavljene količine oljne pogače
– 1% od nabavljene količine oljnih tropin

2. POLPROIZVODI IN GOTOVI PROIZVODI

a) Rafinirana in hladno stiskana olja v rinfuzi:
– 0,3% od proizvedene količine olja
b) Embalirana olja:
– 1% od proizvedene količine olja
c) Delikatesni polproizvodi in proizvodi:
– 1% od proizvedene količine
d) Oljna pogača, oljne tropine in luska:
– 1,5% od proizvedene količine oljne pogače
– 1,5% od proizvedene količine oljnih tropin
– 1% od proizvedene količine luske
e) Čebula:
– 3% od proizvedene količine olupljene in ocvrte čebule
f) Začimbe
– 2% od proizvedene količine embaliranih začimb v zrnju
– 3% od proizvedene količine embaliranih mletih začimb

3. TRGOVSKO BLAGO
a) Oljne tropine in oljna pogača:
– 1,5% od nabavljene količine oljnih tropin
– 1,5% od nabavljene količine oljne pogače
b) Margarina in ostale trde maščobe
– 1% od nabavljene količine margarine

4. EMBALAŽA
a) Steklenice:
– 4% od porabljene količine
b) PET plastenke:
– 1,5% porabljene količine
c) Pločevinke:
– 1,5% od porabljene količine
d) Kartoni, etikete, zamaški, folija, vreče in epruvete-predforme za proizvodnjo plastenk:
– 1,5% od porabljene količine
e) Plastične ročke:
– 1,5% od porabljene količine
f) Plastični zaboji:
– 2% od prodane količine
g) Palete:
– 3% od prodane količine«
11. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga v mlinarstvu, pekarstvu, testeninarstvu in konditorstvo ter pri vseh drugih proizvajalcih izdelkov iz žit (po pravilniku o izdelkih iz žit):

1. ŽITA (pšenica, koruza, rž, ječmen, soja in ostali zrnati proizvodi v razsutem stanju)
Za uskladiščeno količino žit se prizna kalo in razsip v višini 0,5% za dobo skladiščenja enega leta.
Pri internem prevozu, manipulaciji in meljavi žit se prizna razsip in izguba v višini:
– 0,8 od porabljenih količin v proizvodnji za pšenico in rž,
– 2,0 od porabljenih količin v proizvodnji za oves, ječmen in ostala žita.
Pri internem prevozu, manipulaciji in lastni predelavi riža ter toplotni obdelavi žit se prizna razsip v višini 0,8% od porabljenih količin v proizvodnji.

2. MOKA (pšenična, ržena, koruzna, ajdova in druge vrste mok, v lastnem proizvodnem procesu predelan riž in vsi zdrobi)
Za vskladiščene količine vseh vrst in načinov pakiranja moke in zdroba se prizna kalo in razsip v višini:
– 0,2% za dobo skladiščenja do pol leta – za pšenično moko in pšenični zdrob,
– 0,5% za dobo skladiščenja do pol leta – za vse ostale moke in zdrobe.
Pri proizvodnji pekovskih in konditorskih izdelkov se priznava primanjkljaj kot razpršek moke v višini:
0,8% 1,3% od porabljenih v proizvodnji pekovskih izdelkov,
– 1,0% od porabljenih količin v proizvodnji konditorskih izdelkov.
Pri gotovih pekovskih izdelkih se priznava kalo iz naslova osuška, ki je neločljivo povezan s prevozom, manipulacijo in skladiščenjem v višini:
– pri kruhu 6,0%,
– pri slaščičarskih izdelkih 8%,
od vhodnega prometa skladišča.
Pri gotovih pekovskih, slaščičarskih in konditorskih izdelkih ter polizdelkih se priznava odpis, ki je neločljivo povezan z manipulacijo v višini:
– pri pekovskih izdelkih 5%,
– pri slaščičarskih izdelkih 8%,
– pri konditorskih izdelkih 0,5%,
od vhodnega prometa skladišča.

3. TESTENINE vseh vrst (jajčne, brez jajc, polnjene, pripravljene in druge) IN TOPLOTNO OBDELANA ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI – HITRA PRIPRAVA
Za vskladiščene količine vseh vrst in načinov pakiranja testenin, izdelkov v lastni proizvodnji predelanega riža in toplotno obdelanih žit ter mlevskih izdelkov - hitra priprava, se prizna kalo in razsip v višini 0,2% za dobo skladiščenja enega leta.
Pri proizvodnji testenin, lastni pridelavi riža in toplotni obdelavi mlevskih izdelkov se prizna primanjkljaj kot razpršek moke v višini 0,3% od porabljenih količin v proizvodnji.

4. SLADKOR; KAKAV IN SOL – vrečeni in pakirani proizvodi
Za vskladiščene količine sladkorja se prizna razsip v višini:
– 0,2% za sladkor pakiran v natron (papirni) embalaži, za dobo enega leta,
– 0,1% za sladkor pakiran v juta, PP ali PVC embalaži za dobo enega leta.
Pri porabi sladkorja v proizvodnem procesu se prizna primanjkljaj ali izguba sladkorja v višini:
– 0,2% od količine porabljene v proizvodnji,
– 2,0% od količine porabljene pri pripravi in uporabi mletega sladkorja.
Pri porabi glukoznega sirupa se prizna primanjkljaj ali izguba v višini:
– 0,3% pri vskladiščenju za dobo enega leta,
– 0,3% od količine porabljene v proizvodnji.
Za skladiščene količine kakavovega prahu se prizna razsip 0,1% za dobo enega leta.
Kakav, ki se uporablja v proizvodnem procesu, se prizna primanjkljaj ali izguba v višini 0,1% od porabljenih količin v proizvodnji.
Za skladiščene količine soli se prizna razsip 0,1% za sol skladiščeno v vrečah ali kartonih za dobo enega leta.
Sol, ki se uporablja v proizvodnem procesu, se prizna primanjkljaj ali izguba v višini 0,1% od porabljenih količin v proizvodnji.
Za ostale surovine, ki se rabijo v proizvodnem procesu in niso navedene v tem pravilniku velja višina primanjkljaja ali izgube 0,3% od porabljenih količin.
Za konditorske izdelke, kjer se zagotavlja derklarirana teža izdelka, se iz naslova primanjkljaja pri pakiranju, prizna izguba v proizvodnem procesu v višini 3,5 % od v proizvod vgrajenih materialov (surovin).

4. SLADKOR; KAKAV IN SOL – vrečeni in pakirani proizvodi
Za uskladiščene količine sladkorja se prizna razsip v višini:
– 0,2% za sladkor pakiran v natron (papirni) embalaži, za dobo enega leta,
– 0,1% za sladkor pakiran v juta, PP ali PVC embalaži za dobo enega leta.
Pri porabi sladkorja v proizvodnem procesu se prizna primanjkljaj ali izguba sladkorja v višini:
– 0,2% od količine porabljene v proizvodnji,
– 2,0% od količine porabljene pri pripravi in uporabi mletega sladkorja.
Pri porabi glukoznega sirupa se prizna primanjkljaj ali izguba v višini:
– 0,3% pri vskladiščenju za dobo enega leta,
– 0,3% od količine porabljene v proizvodnji.
Za skladiščene količine kakavovega prahu se prizna razsip 0,1% za dobo enega leta.
Kakav, ki se uporablja v proizvodnem procesu, se prizna primanjkljaj ali izguba v višini 0,1% od porabljenih količin v proizvodnji.
Za skladiščene količine soli se prizna razsip 0,3% za sol skladiščeno v vrečah ali kartonih za dobo enega leta.
Za ostale surovine, ki se rabijo v proizvodnem procesu in niso navedene v tem pravilniku velja višina primanjkljaja ali izgube 0,3% od porabljenih količin.
Za konditorske izdelke, kjer se zagotavlja derklarirana teža izdelka, se iz naslova primanjkljaja pri pakiranju, prizna izguba v proizvodnem procesu v višini 3,5% od v proizvod vgrajenih materialov (surovin).
15. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi soli:
+-----------------------------+----------+
|a) razsip pri raztovarjanju |  1%  |
|in manipuliranju z blagom  |     |
+-----------------------------+----------+
|b) skladiščni kalo      |  2%  |
+-----------------------------+----------+
|c) primanjkljaj pri procesu |     |
|proizvodnje soli       |     |
+-----------------------------+----------+
|– sušenje morske soli    |  5,5%  |
+-----------------------------+----------+
|– sušenje naravne morske soli|  9%  |
|iz Sečoveljskih solin    |     |
+-----------------------------+----------+
|– mletje, sejanje in     |  1%  |
|pakiranje suhe soli:     |     |
+-----------------------------+----------+
|– mletje, sejanje in     |  2%  |
|pakiranje vlažne soli:    |     |
+-----------------------------+----------+
|Embalaža           |     |
+-----------------------------+----------+
|– PE folija         |  5%  |
+-----------------------------+----------+
|– ovijalna folija (“strech” |  5%  |
|folija)           |     |
+-----------------------------+----------+
|– termokrčljiva folija    |  3%  |
+-----------------------------+----------+
|– kartonska embalaža     |  1%  |
+-----------------------------+----------+
a) odcejanje soli                      7%
b) razsip pri raztovarjanju in manipuliranju
z blagom                          3%
c) skladiščni kalo                     2%
d) primanjkljaj pri procesu proizvodnje soli
– sušenje morske soli                   5,5%
– sušenje naravne morske soli
iz Sečoveljskih solin                    9%
– mletje, sejanje in pakiranje suhe soli:          3%
– – mletje, sejanje in pakiranje vlažne soli
Embalaža                          5%
– PE folija; PE+PP folija                  5%
– ovijalna folija (“strech” folija)             5%
– termokrčljiva folija                   3%
– kartonska embalaža                    2%
– steklena embalaža                     2%
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!