Najnovejša različica člena

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

4. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen

Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku 10,96 eura za dijake in študente pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah, šole, ki zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje takega dela in ekskurzij.

Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku 10,96 eura za dijake in študente pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse pravne in fizične osebe, kadar so pri njih dijaki in študentje na prostovoljnem praktičnem delu.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku <;span id="_mce_caret" data-mce-bogus="true">10,96 eura za vajence, ki se redno ali izredno izobražujejo po izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki izobraževanja, in niso v delovnem razmerju oziroma niso brezposelne osebe, delodajalci, ki izvajajo vajeništvo na verificiranem vajeniškem delovnem mestu na podlagi sklenjene pogodbe o vajeništvu.

Povezane vsebine