Najnovejša različica člena

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

5. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen

Prispevke iz 2. člena tega sklepa in prispevke za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile, plačuje v mesečnem pavšalnem znesku 14,60 eura za osebe na prestajanju kazni zapora, ki niso obvezno zavarovane po ZPIZ-2, ter mladoletnike, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonom, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

Povezane vsebine