Najnovejša različica člena

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

6. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen

Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v mesečnem pavšalnem znesku <;span id="_mce_caret" data-mce-bogus="true"> 36,56 eura:

  • osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2 in
  • osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in niso zavarovane po 17. členu ZPIZ-2 ali po 25. členu ZPIZ-2.

Osebe iz prejšnjih alinej plačujejo polovico zneska iz tega člena za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.

Povezane vsebine