Najnovejša različica člena

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

7. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen

Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku 182,80 eura ali pa mesečno plačujejo prispevek v znesku 15,23 eura osebe, ki ne glede na določbo prvega odstavka 15. člena ZPIZ-2 niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2 in v skladu s predpisi, ki urejajo gostinstvo le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu, opravljajo dejavnost kot sobodajalci – fizične osebe.

Povezane vsebine