Najnovejša različica člena

Stvarnopravni zakonik SPZ

1. člen (Vsebina zakona)

GRADBENIŠTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(Vsebina zakona)

Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja.

Povezane vsebine