Najnovejša različica člena

Stvarnopravni zakonik SPZ

2. člen (Stvarne pravice)

GRADBENIŠTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(Stvarne pravice)

Stvarne pravice so:

  • lastninska pravica,
  • zastavna pravica,
  • služnosti,
  • pravica stvarnega bremena,
  • stavbna pravica.
Povezane vsebine