Najnovejša različica člena

Stvarnopravni zakonik SPZ

3. člen (Predmet stvarne pravice)

GRADBENIŠTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(Predmet stvarne pravice)

(1) Predmet stvarne pravice je stvar.

(2) Predmet zastavne pravice in užitka je lahko tudi premoženjska pravica.

(3) Če je premoženjska pravica predmet stvarne pravice, se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za stvar.

Povezane vsebine