Najnovejša različica člena

Stvarnopravni zakonik SPZ

4. člen (Sposobnost stvari)

GRADBENIŠTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(Sposobnost stvari)

Predmet stvarnih pravic ne more biti stvar, za katero zakon to izrecno določa.

Povezane vsebine