Najnovejša različica člena

Stvarnopravni zakonik SPZ

6. člen (Prednostno načelo)

GRADBENIŠTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(Prednostno načelo)

Če obstaja na isti stvari več stvarnih pravic, ima prej pridobljena stvarna pravica iste vrste prednost pred pozneje pridobljeno stvarno pravico.

Povezane vsebine