Najnovejša različica člena

Stvarnopravni zakonik SPZ

7. člen (Načelo specialnosti)

GRADBENIŠTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(Načelo specialnosti)

Samo individualno določena samostojna stvar je lahko predmet stvarnih pravic, razen če ta zakon določa drugače.

Povezane vsebine