Najnovejša različica člena

Stvarnopravni zakonik SPZ

8. člen (Povezanost zemljišča in objekta)

GRADBENIŠTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(Povezanost zemljišča in objekta)

Vse, kar je po namenu trajno spojeno ali je trajno na nepremičnini, nad ali pod njo, je sestavina nepremičnine, razen če zakon določa drugače.

Povezane vsebine