Najnovejša različica člena

Uredba o upravnem poslovanju

2. člen (obveznost dokumentiranja in evidentiranja)

UPRAVNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(obveznost dokumentiranja in evidentiranja)

Pri opravljanju upravnih nalog organi dokumentirajo opravljeno delo in ga evidentirajo v evidenci dokumentarnega gradiva.

Povezane vsebine