Najnovejša različica člena

Uredba o upravnem poslovanju

3. člen (enakost elektronske in fizične oblike dokumentarnega gradiva)

UPRAVNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(enakost elektronske in fizične oblike dokumentarnega gradiva)

Določila te uredbe, ki veljajo za dokumentarno gradivo, se uporabljajo ne glede na to, ali je gradivo v elektronski ali fizični obliki.

Povezane vsebine