Najnovejša različica člena

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

1. člen (uvodna določba)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(uvodna določba)

Ta uredba določa vsebino prijave in način vložitve prijave za vpis v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register), način določitve matične številke in enotnega identifikatorja enotam poslovnega registra, način določitve šifre glavne dejavnosti in šifre institucionalnega sektorja enotam poslovnega registra ter način in pogoje uporabe ter posredovanja podatkov iz poslovnega registra.

Povezane vsebine