Najnovejša različica člena

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

2. člen (vodenje in vzdrževanje podatkov)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(vodenje in vzdrževanje podatkov)

Upravljavec registra v poslovnem registru vodi in vzdržuje naslednje podatke iz 8. člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17; v nadaljnjem besedilu: ZPRS-1):

  • podatke, ki jih kot obvezne za posamezno pravno organizacijsko obliko enote poslovnega registra določajo predpisi, na podlagi katerih se enota poslovnega registra registrira v poslovnem registru ali v primarnem registru ali uradni evidenci ali s katerimi ali na podlagi katerih se enota poslovnega registra ustanovi,
  • podatke, ki jih upravljavec registra določi ob vpisu enote poslovnega registra v poslovni register,
  • podatke, ki se vodijo za vse enote poslovnega registra, in
  • podatke iz tridesete alineje prvega odstavka 8. člena ZPRS-1, če jih poslovni subjekt navede v prijavi.
Povezane vsebine