Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

22. člen (poraba namenskih sredstev občin za vplačane donacije)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

22. člen
(poraba namenskih sredstev občin za vplačane donacije)

Ne glede na četrti odstavek 21. člena ZIPRS2324 lahko občine, prizadete v poplavah in plazovih, za vplačane donacije za odpravo posledic poplav in plazov prevzemajo in plačujejo obveznosti do višine razpoložljivih sredstev na namenski postavki donacij.

Povezane vsebine