Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

24. člen (delež sredstev, ki se lahko izloči v sredstva proračunske rezerve)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

24. člen
(delež sredstev, ki se lahko izloči v sredstva proračunske rezerve)

Ne glede na tretji odstavek 49. člena ZJF v letih 2023 in 2024 delež sredstev, ki se lahko izloči v sredstva proračunske rezerve občine, ni omejen.

Povezane vsebine