Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

32. člen (zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

32. člen
(zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela)

Ne glede na 27.c člen ZUTD lahko upravičenec v obdobju od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023, če gre za odpravljanje posledic in sanacijo škode zaradi poplav in plazov, opravlja začasno ali občasno delo v neomejenem obsegu, pri čemer mora upoštevati določbe ZDR-1, ki urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, ki urejajo delovni čas, nočno delo ter odmore in počitke. V tem obdobju se določbe ZUTD o omejitvi bruto dohodka upravičenca za opravljeno začasno in občasno delo ne upoštevajo.

Povezane vsebine