Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

34. člen (financiranje programa javnih del Pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

34. člen
(financiranje programa javnih del Pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov)

(1) Ne glede na prvi in četrti odstavek 53. člena ZUTD ZRSZ v celoti zagotavlja sredstva za plače in druge stroške dela udeležencev javnih del iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki se določijo v katalogu APZ.

(2) Ne glede na prvi odstavek 52. člena ZUTD je udeleženec javnega dela po pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za opravljanje javnega dela, upravičen do plače:

  • od vključno I. do vključno V. ravni izobrazbe oziroma usposobljenosti v višini 100 % minimalne plače;
  • za VI. raven strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti v višini 110 % minimalne plače;
  • za VII. raven strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti v višini 120 % minimalne plače.

(3) Ukrep iz tega člena se uporablja do 31. decembra 2024.

Povezane vsebine