Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

40. člen (spremembe pogojev za napredovanje po študijskem programu)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

40. člen
(spremembe pogojev za napredovanje po študijskem programu)

Ne glede na sedmi odstavek 32. člena ZViS lahko visokošolski zavodi do 30. oktobra 2023 sprejmejo spremembe pogojev za napredovanje po študijskem programu iz sedme alineje tretjega odstavka 35. člena ZViS zaradi poplav in plazov, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje študijskih obveznosti. Te spremembe se uporabljajo za vpis v študijsko leto 2023/2024.

Povezane vsebine