Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

20. člen (javna objava evidence prejemnikov sredstev)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

20. člen
(javna objava evidence prejemnikov sredstev)

Seznam prejemnikov subvencije po tem zakonu in podatki o višini prejetih subvencij predstavljajo informacijo javnega značaja in so javno objavljeni na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Povezane vsebine