Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)

5. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen

V Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) se v 15. členu 5. točka črta.

Dosedanje 6., 7., 8. in 9. točka postanejo 5., 6., 7. in 8. točka.

Povezane vsebine