Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT)

9. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen

(1) Ne glede na tretji in četrti odstavek 8. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20) se lahko obratovalni čas prodajalne na letališčih, turistično informacijskih centrih in muzejih določi brez omejitev.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka se izvaja do 31. decembra 2022.

Povezane vsebine