Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV)

13. člen (upravičenci do nadomestil)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

13. člen
(upravičenci do nadomestil)
(1) Delavci, ki zaradi odrejene karantene v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, ne morejo opravljati dela, so upravičeni do nadomestila plače.
(2) Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela, lahko uveljavlja delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, če izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena.
Povezane vsebine